Copyright Technea Duurzaam BV,

alle rechten voorbehouden. Verspreiding naar derden is niet toegestaan. Deze rekentool is zo nauwkeurig mogelijk gemaakt, afwijkingen in besparingen/energiestijgingen zijn altijd mogelijk, claims op basis van deze onzekerheden worden bij voorbaat onontvankelijk verklaard.